YÖNETİM KADROLARI

Buradasınız: Ana Sayfa > KURUMSAL > YÖNETİM KADROLARI
 
Erçin TÜRKEL/Jeoloji Mühendisi-Şirket Müdürü
Yavuz Faruk SÜTÇÜ/Uzman Jeoloji Mühendisi
 
 
Teknik Personel Kadrosu
 
 
Erçin TÜRKEL/Şirket Müdürü
Mezun Olduğu Okul : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mezun Olduğu Yıl : 1985
Mesleği : Jeoloji Mühendisi
Çalıştığı Yerler :1985-2000 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Kaya ve Zemin Mekaniği Şubesinde
 
Yaptığı Çalışmalar : 
•Balıkesir – Manyas Barajı ve Çorum Obruk Barajı
Enerji Tünelleri Kaya Mekaniği Etütleri
•Diyarbakır Dicle Barajı ve Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı Santral Yerleri Temel – Zemin Etütleri
•Aydın Akköprü Barajı, Alanya Sedre Barajı, Kemer Çamyuva Barajı, Bergama Kapıkaya Barajı ve Eskişehir Gökpınar Barajı Aks yerleri Temel- zemin Etütleri
•Boyabat Barajı ve Mersin Pamukluk Barajı Aks yeri Kaya ve Zemin Mekaniği Etütleri
• Kahramanmaraş Berke Barajı Santral Yeri, Denge Bacası ve Aks Yeri Kaya ve Zemin Mekaniği Etütleri
•Çine Barajı Aks Yeri Kaya Mekaniği Etüdü
•Munzur Projesi Uzunçayır Barajı, Dolusavak Enerji Kırıcı Havuzu, Santral Yeri, Yaklaşım Duvarı, Eşik Yapısı, Saplama Duvarı Temel- Zemin Etütleri
•Çatalan Barajı Şev Etütleri ve Yerinde Kaya Mekaniği Etütleri
•Yozgat sekili Regilatörü ve Denizli Kemer Regülatörü Temel –Zemin Etütleri
•Arsuz Gönençay Barajı Aks Yeri Kaya ve Zemin Mekaniği Etütleri
•Yenice Barajı Şalt Sahası Temel – Zemin Etüdü
•İstanbul İçme Suyu Projesi Melen Barajı Aks Yeri Temel Zemin Etütleri
•Amik ovası Projesi Aks Yeri Zemin Mekaniği Etütleri
•Kıbrıs- Teknecik santral Yeri Zemin Mekaniği Etüdü
•Balıkesir- Altınova, Altınova – Ayvalık, Altınova- İzmir ve Adana Karataş TCK Köprüleri Temel – Zemin Etütleri
•Adana İçme suyu Projesi Arıtma Tesisleri Temel Zemin Etütleri
•Özlüce Barajı Santral Yeri, DSİ Edirne Bölge Binası Temeli ve Adıyaman Gölbaşı Tünelleri Göçük ve Oturma Problemleri Islah Çalışmaları.
•Konya Alaaddin Camii Zemin Islah Çalışmaları.
•Malatya Somuncu Baba Türbesi Zemin Islah Çalışması.
•Diyarbakır İçme suyu Pompa İstasyonu Temel Zemini Islah Çalışmaları.
•Atatürk Barajı ve Urfa Sulama Kanalları Projelerinde Değişik Zamanlarda Lokal Zemin Etüt Çalışmaları.
•Denizli Adıgüzel Barajı Dolusavak Ankraj Çekme Deneyleri.
 
2000-2004 Yılları arasında EFOL İnş. Müh.San.Tic.Ltd.Şti de Şirket Müdürü
ve Şirket Ortağı olarak;
 
• Tüpraş-Aliağa Ko-jenerasyon projesi jeolojik-jeoteknik etütleri
• MOLU Enerji Aş ne Molu HES projesi su alma yapıları zemin etütleri
• MOLU Enerji Aş ne Cemel HES projesi aks yeri ve santral yeri temel-zemin etütleri
• MOLU Enerji Aş ne Bahçelik Barajı santral yeri zemin etütleri ve Malzeme etütleri
• Manisa Yuntdağı ve Manisa Siyekli göletleri jeolojik-jeoteknik etütleri
• VİNSAN Aş ne Milas Arıtma Tesisleri temel-zemin etütleri 
• Aliağa organize sanayi bölgesinin dolgu kontrol deneyleri
• Say Metal Aş ne Nemrut körfezi limanı zemin etütleri
• Manisa Merkez Köy Hizmetleri göleti jeolojik-jeoteknik etütleri 
• Urla Limanı temel-zemin etütleri
• Petkim Ek binaların ve tesislerin jeolojik-jeoteknik ve zemin etütleri
 
2004- den itibaren de Efol Jeoteknik Hizmetler Tic. Ltd. Şti. de aynı pozisyonlarda görev yapmaktadır. 
 
Üye Olduğu Kuruluşlar:
•TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
•Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
•Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi
• ODTÜ Mezunlar Derneği
 
Yayınları:
•" Temel Oturmalarını Hesaplama Yöntemleri " isimli derleme kitap yayımladı.(DSİ Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü, Yayın No:12, 1986 Ankara)
•"Göktaş Barajı Aks Yeri Kaya Mekaniği Etütleri" TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 1992, Ankara.
•"Katı Atıkların Yeraltında Depolanması" TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 1993, Ankara.
•"Kaya ve Zemin Mekaniği Çalışmaları", Şubat-Nisan 2000 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. ve YAS Dairesi Başkanlığının Düzenlediği Meslek İçi Eğitim programında eğitmen olarak görev aldı. Ders notları eğitim kitabı olarak yayımlandı.
Mesleği İle İlgili Diğer Çalışmalar:
• 1992-1994 yılları arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Yayın Üyeliği
•1994-1996 yılları arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Sayman Üyeliği
•1996-1997 yılları arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri
•1997-1998 yılları arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası II.Başkanı,
• 1998-2000 yılları arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Üyesi, 
•1999-2000 yılları arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurulunda (BTK) Zemin Mekaniği Üyesi olarak görev aldı.
 
 
Yavuz Faruk SÜTÇÜ/Uzman Jeoloji Mühendisi
Mezun Olduğu Okul : Hacettepe Üniversitesi
Mezun Olduğu Yıl : 1976
Mesleği : Jeoloji Yüksek Mühendisi
Çalıştığı Yerler : MTA Jeoloji Etütleri Dairesi 1976-2008
Jeoloji projelerinde, arazi elemanı ve proje yöneticisi olarak görev aldı. Şubat 2002- Kasım 2004 tarihleri arasında Jeoloji Araştırmaları Koordinatörü olarak görev yaptı.
 
Çalıştığı Projeler: 
• Sinop-İğneada arası Batı Karadeniz kıyısında II. nükleer enerji santralı yer seçimi, 
• Trakya Karadeniz sahilinde nükleer enerji santralı yer seçimi,
• Sinop II. Nükleer enerji santralı yer seçimi ve santral yerinin ayrıntılı jeoloji incelemesi, 
• Denizli-Çivril-Çardak yöresinin jeolojisi, 
• Yozgat-Boğazlıyan yöresinin jeolojisi, 
• K.Maraş-Elbistan-Nurhak yöresinin jeolojisi, 
•Boyabat-Vezirköprü arasının jeolojisi, 
•Düzce-Akçakoca-Abant yöresinin jeolojisi, 
• Ankara ili çevre jeolojisi ve doğal kaynakları, 
• 1/500 000 ölçekli Samsun paftasının jeolojisinin güncelleştirilmesi, 
• Yalova ve çevresinin arazi kullanım potansiyeli ve 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında olası yerleşim alanları, 
• Küçük ölçekli haritaları basıma hazırlama projelerinde görev aldı. 
 
Temmuz 1986-Şubat 1987 tarihleri arasında, IAEA bursuyla ABD Kaliforniya’da, bilgi ve deneyim kazanma amacıyla, yer seçimine ilişkin proje çalışmalarına katıldı.
 
YAYINLAR: 
• Barka, A, Sütçü, Y.F., Tekin, F., Gedik, İ, Karabıyıkoğlu, M., Saraç, G, Önal, Ö., Arel, E. ve Özdemir M., 1983. Sinop Yarımadası’nın jeolojisi ve tektonik evrimi. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1983 Bülteni, s.55, Ankara.
• Barka, A., Sütçü, Y. F., Gedik, İ., Tekin, T. F., Arel, E., Özdemir, M. ve Erkal, T., 1985, Sinop Bölgesinin Senozoyik Tektonik Gelişimi (Cainozoic Tectonic Evolution of the Sinop Region), Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985 Bildiri Özleri (Abstracts of the Geological Congress of Turkey 1985), s.8, Ankara.
• Akyürek, B., Duru, M., Sütçü, Y. F., Papak, I., Şaroğlu, F., Pehlivan, N., Gönenç, O., Granit, A., ve Yaşar, T., 1997. 1:100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları, Ankara F15 (I29) paftası. No: 55, 31 s., MTA yayını, Ankara.
• Sütçü, Y.F., 2008. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Elazığ-L44 paftası. No: 75, 37 s., MTA yayını, Ankara.
• Sütçü, Y.F., 2008. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Muş-L45 paftası. No: 72, 59 s., MTA yayını, Ankara.
• Sütçü, Y.F., 2008. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Muş-L46 paftası. No: 71, 42 s., MTA yayını, Ankara.
• Sütçü, Y.F., 2008. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Diyarbakır-M43 paftası. No: 74, 17 s., MTA yayını, Ankara.
• Sütçü, Y.F., 2008. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Diyarbakır-M44 paftası. No: 73, 37 s., MTA yayını, Ankara.
• Sütçü, Y.F., 2009. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Diyarbakır-42 paftası. No: 134, MTA yayını, Ankara.
•Sütçü, Y.F., 2009. 1:100 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları, Diyarbakır-M42 paftası. No: 133, MTA yayını, Ankara.
 
RAPORLAR:
• Haliloğlu, B. ve Sütçü, Y.F., 1978. Trakya ve Kuzey Anadolu bölgelerine ilişkin jeolojik ve jeotektonik inceleme ön raporu, TEK Nükleer Enerji Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, MTA Jeoloji Dairesi Arşiv No: 102, 148 s., Ankara.
• Sütçü, Y.F., Gedik, İ., Tekin, T.F., Özdemir, M. ve Arel E., 1982. Sinop II. Nükleer enerji santral yeri 1/25 000 ölçekli jeoloji ön raporu, MTA Jeoloji Dairesi Arşivi, Ankara. 
• Barka., A.A., Sütçü, Y.F., Arel E., Tekin, T.F., Gedik, İ., Özdemir, M. ve Erkal, T., 1983. Sinop II. Nükleer enerji santral yeri 1/10 000 ölçekli jeoloji ön raporu, MTA Jeoloji Dairesi Arşivi, Ankara. 
• Barka., A.A., Sütçü, Y.F., Arel E., Tekin, T.F., Gedik, İ., Özdemir, M. ve Erkal, T., 1983. Sinop II. Nükleer enerji santral yeri bölgesel büyük ölçekli faylara ve aktivitelerine ilişkin ön rapor, MTA Jeoloji Dairesi Arşiv No: 227, Ankara. 
• Barka., A.A., Sütçü, Y.F. ve Arel E., 1984. Sinop II. Nükleer enerji santral yer seçimi aktif fay çalışmaları kapsamında yapılacak olan yarma öneri raporu, MTA Jeoloji Dairesi Arşiv No: 226, Ankara. 
• Barka., A.A., Sütçü, Y.F., Gedik, İ., Tekin, T.F, Arel E., Özdemir, M. ve Erkal, T., 1985. 1/1000 scale detailed geological study of the İnceburun NNP site area and tectonic evolution of the Sinop region. (İnceburun nükleer enerji santral yerinin 1/1000 ölçekli ayrıntılı jeolojik çalışması ve Sinop bölgesinin tektonik gelişimi) MTA Rapor No: 7962, Ankara. 
• Barka., A.A., Sütçü, Y.F., Gedik, İ., Tekin, T.F, Arel E., Özdemir, M. ve Erkal, T., 1985. Final report of the geological investigations of the Sinop nucleer power plant. (Sinop nükleer enerji santralına ilişkin jeolojik araştırmalar sonuç raporu) MTA Rapor No: 7963, Ankara. 
• Göktaş, F., Çakmakoğlu, A., Tarı, E., Sütçü, Y.F. ve Sarıkaya, H., 1989. Çivril-Çardak arasındaki bölgenin jeolojisi: MTA Rapor No: 8701, Ankara.
• Kurt, Z., Altun, İ., Keskin, H., Şengün, M., Sütçü, Y.F., Tekin, T.F., Özay, R., Erkan, M. ve Örçen, S., 1991, Boğazlıyan (Yozgat) dolayının jeolojisi, MTA Rapor No: 9424, Ankara.
• Pehlivan, Ş., Barkurt, M. Y., Bilginer, E., Kurt, Z., Sütçü, Y. F., Can, B., Bilgi, C., Örçen, S., Süer, T. ve Karabıyıkoğlu, M., 1991. Elbistan-Nurhak (K.Maraş) dolayının jeolojisi. MTA Rapor No: 9423, Ankara. 
• Sütçü, Y.F., , Barkurt, Y.M., Bilginer, E., Kurt, Z. ve. Pehlivan, Ş, 1994, Boyabat-Vezirköprü arasının jeolojisi, MTA Rapor No. 9884, Ankara. 
• Akyürek, B., Duru, M., Sütçü, Y.F., Papak, ., Şaroğlu, F., Pehlivan, N., Gönenç, O.,. Granit, S. ve Yaşar, T. 1996. Ankara ilinin çevre jeolojisi ve doğal kaynaklar projesi. MTA Rapor No: 9961, Ankara.
• Emre,Ö., Ateş, Ş., Keçer, M., Türkecan, A., Sütçü, Y. F., Erkal, T., Doğan, A., Duman, T. Y., Karakaya, F., Durmaz, S., Osmançelebioğlu, R., Özalp, S. 1999. Yalova çevresinin Arazi Kullanım potansiyeli ve 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında olası yerleşme alanları. MTA Rapor No: 10270, Ankara. 
 
2008- EFOL Jeoteknik Hiz. Tic.LTD.ŞTİ.
 
EFOL Jeoteknik Bünyesinde Görev Aldığı Projeler:
 
• Trabzon-Çaykara Derebaşı HES ve İletim Tüneli projesi jeolojik-jeoteknik etütleri ve raporu. PALMET ENERJİ A.Ş. 
Mayıs-Ekim 2008
• K.Maraş Aşağı Fırnıs Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etüdü. SANKO HOLDİNG. Haziran 2007-Aralık 2008
• Giresun-Koçlu Regülatörü ve HES Projesi Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. SANKO HOLDİNG. 
Şubat- Ekim 2009
•Rize-Kalkandere Regülatörü ve Yokuşlu HES Projesi Jeoteknik Etütleri. AKIM ENERJİ. Eylül Aralık 2009 
•Avanos Regülatörü ve Cemel HES Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etütleri. MOLU ENERJİ AŞ. Ocak-Nisan 2008
• DSİ Edirne Bölgesi Naipköy Barajı Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etüdü. Alfar Proje Ltd.Şti. Mayıs 2008- Mayıs 2009.
• Avanos Regülatörü ve Cemel HES Projesi EK Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. MOLU İNŞAAT ENERJİ VE YAPI ENDÜSTRİ A.Ş. Şubat-Nisan 2009
• Çamlıca II Regülatörü ve HES Projesi Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. MOLU İNŞAAT ENERJİ VE YAPI ENDÜSTRİ A.Ş. Mayıs-Ağustos 2009
• Karabük Eren Regülatörü ve HES Projesi, Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. EREN ENERJİ A.Ş Mayıs- Eylül 2010
• DSİ Konya Afşar Barajı ve İletim Tüneli Projesi Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. BAGET AŞ. 
Eylül 2009- Mayıs 2010.
• Rize-İyidere Kızılağaç HES Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etütleri. SANKO HOLDİNG. Kasım 2009- Şubat 2010
• Sarıhıdır Regülatörü ve HES Mühendislik Jeolojisi Etütleri. MOLU İNŞAAT ENERJİ VE YAPI ENDÜSTRİ A.Ş. 
Nisan-Temmuz 2010
• DSİ Burdur-Karaçal Barajı Sulama Projesi Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. MİMPAŞ A.Ş. 
Haziran-Kasım 2010
• DSİ Afyon-Kestel Barajı Sulama Projesi Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. MİMPAŞ A.Ş. 
Kasım 2010- Mart 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Kayaağıl Göleti Jeolojik-Jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Ağustos- Aralık 2010
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Kayaağıl Göleti Doğal yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Kasım 2010-Şubat 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Alanyurt Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş.Ağustos 2010 - Mart 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, İlyaslı Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Ocak-Temmuz 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Karakuyu Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Aralık 2010- Mayıs 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Çevre Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Şubat- Temmuz 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Gökçetepe Regülatörü Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Mart-Ağustos 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Aşağı Karacahisar Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Mayıs-Kasım 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Akkeçili Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş.Nisan- Ekim 2011
• DSİ Gediz Ovası Uşak-Merkez, Göğem Göleti Jeolojik-jeoteknik Etütleri. HİDRODİZAYN A.Ş. Nisan- Kasım 2011
• DSİ Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım Anakanalı ve Sulama Şebekesi Projesi Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. MİMPAŞ A.Ş. Ocak-Ekim 2011
• DSİ Mardin-Ceylanpınar Sulama Projesi 1. Kısım Şebeke Sulaması Projesi Doğal Yapı Gereci Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. 
Nisan- Ekim 2010
• DSİ Mardin-Ceylanpınar Sulama Projesi 2. Kısım Şebeke Sulaması Projesi Doğal Yapı Gereci Etütleri. MİMPAŞ A.Ş.
Nisan- Ekim 2010
• DSİ Mardin-Ceylanpınar Sulama Projesi 3. Kısım Şebeke Sulaması Projesi Doğal Yapı Gereci Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. 
Mayıs- Ekim 2010
• DSİ Mardin Depolaması Sulama Projesi Doğal Yapı Gereci Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. Haziran-Aralık 2010
• DSİ Mardin-Ceylanpınar Sulama Projesi 1. Kısım Şebeke Sulaması Projesi Açık Kanal ve Şebeke Sulaması Jeolojik-jeoteknik Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. Nisan-Ekim 2011
• DSİ Mardin-Ceylanpınar Sulama Projesi 2. Kısım Şebeke Sulaması Projesi Açık Kanal ve Şebeke Sulaması Jeolojik-jeoteknik Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. Nisan- Ekim 2011 
• DSİ Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım Anakanalı ve Sulama Şebekesi Projesi Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. MİMPAŞ A.Ş. Mart-Temmuz 2011
• DSİ Mardin-Ceylanpınar Sulama Projesi 3. Kısım Şebeke Sulaması Projesi Açık Kanal ve Şebeke Sulaması Jeolojik-jeoteknik Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. Temmuz 2011-Şubat 2012
• DSİ Mardin Depolaması Sulama Projesi Açık Kanal ve Şebeke Sulaması Jeolojik-jeoteknik Etütleri. MİMPAŞ A.Ş. Ağustos 2011- Şubat 2012
• DSİ Şanlıurfa Günışık ve Bozova 2. Kısım Sulama Projeleri Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. İLCİ İNŞAAT A.Ş. Mayıs- Haziran 2011
• DSİ Melikgazi, Kıranardı Öküzçukuru Göleti Projesi Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. BAGET AŞ.
Haziran-Ekim 2011.
• DSİ Eskişehir-Aslanapa Kureyşler Barajı Projesi Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. BAGET AŞ. 
Mayıs-Ekim 2011.
• Siirt İncir Barajı ve HES Projesi Jeolojik-jeoteknik Etütleri ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. ENERJİSA A.Ş. 
Nisan 2011- Şubat 2012 
• NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Silopi-Sivas arası Jeolojik-Jeoteknik etütleri. ENVY ÇEVRE VE ENERJİ AŞ. 
Aralık 2010-Nisan 2012
• DSİ İzmir Karaburun-Karareis Barajı Projesi Doğal Yapı Gereçleri Etüdü. HİDRODİZAYN A.Ş. Ocak-Mart 2012
• DSİ Konya, Hotamış Sulama Projesi Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. MİMPAŞ AŞ. Eylül 2011- Şubat 2012
• DSİ Çorum Koçhisar Sulama Projesi Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. MİMPAŞ AŞ. Ağustos- Aralık 2011
• DSİ Aydın, Koçarlı-Bağarası Sulama Projesi Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. MİMPAŞ AŞ. Ekim 2011-Nisan 2012
• DSİ İzmir, Manisa Eroğlu Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Ağustos-Kasım 2012
• DSİ İzmir, Manisa Döğüşören Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Ağustos-Kasım 2012
• DSİ İzmir, Manisa Köprübaşı Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Eylül-Aralık 2012
• DSİ İzmir, Manisa Ayvaalanı Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Ekim-Aralık 2012
• DSİ İzmir, Manisa Hüdük Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Ekim 2012-Ocak 2013
• DSİ İzmir, Manisa Klavuzlar Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Kasım 2012 – Şubat 2013
• DSİ İzmir, Manisa Çaypınar Göleti Jeolojik-Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri Etütleri. HİDRODİZAYN MÜH.AŞ. 
Kasım 2012-Şubat 2013
• JSC NENSKRA-Nenskra Barajı, Nakra Regülatörü, İletim Tüneli ve HES Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etütleri 
Eylül 2012- Mart 2013 
 
Üye Olduğu Kuruluşlar:
•TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
 
 
Teknik Personel Kadrosu
 

AD SOYAD

UNVAN

MEZUN OLDUĞU OKUL-YIL

GÖREVİ

Erçin TÜRKEL 

Jeoloji Mühendisi

ODTÜ Lisans (1985)

Şirket Müdürü

Denetçi Mühendis

Bayındırlık Bak. Belge No : 3407

Y. Faruk SÜTÇÜ

Jeoloji Y.Mühendisi

Hacettepe Ü. Yük. Lisans (1976)

Uzman Mühendis

(MTA G. Müd.’nden emekli)

Ferhat TAYFUR

Jeoloji Mühendisi

Selçuk Ü. Lisans (2010)

Arazi Mühendisi

Adem YAYLA

Jeoloji Mühendisi

Çanakkale 18 Mart Ü. Lisans (2009)

Arazi Mühendisi

Atilla Onat TÜRKEL

İnsaat Mühendisi

ODTÜ Lisans (2020)

Büro Mühendisi

İsmail AKGÜL

Sondör-Teknisyen

DSI, Emekli

Sondör- Arazi Deney Teknisyeni