LABORATUVAR HİZMETLERİ

Buradasınız: Ana Sayfa > HİZMETLERİMİZ > LABORATUVAR HİZMETLERİ
Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri
 
Temel zeminlerin fiziksel özelliklerini, dayanım parametrelerini, sıkışabilirliklerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler;
• Su içeriği TS 1900-1
• Likit Limit TS 1900-2B,3
• Plastik Limit TS 1900-2B,3
• Elek Analizi (yaş metot) TS 1900-6A
• Özgül Ağırlık TS 1900-5A
• Birim ağırlık TS 1900-5A
• Hidrometre TS 1900-6A
• Direk kesme deneyi TS 1900-15
• Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) TS 1900-15
• Serbest Basınç Deneyi TS 1900-13
• Konsolidasyon Deneyi (Şişme Basıncı ve Yüzdesi Dahil) TS 1900-12
• Standart Proktor Deneyi TS 1900-7
• Modifiye Proktor Deneyi TS 1900-8
• Yaş CBR Deneyi TS 1900-11
• Kuru CBR Deneyi TS 1900-11
• Zemin Sınıflaması TS 1500
 
Kaya Mekaniği Deneyleri Laboratuvar Hizmetleri
 
Temel kaya biriminin fiziksel özelliklerini ve dayanım parametrelerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler;
 
• Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS-699
• Kayada Nokta Yükleme Deneyi ASTM-5731
• Tabii Birim Hacim Ağırlık 
• Kayada Elastik Modül Ve Poisson Oranı Tayini
• Petrografik Analiz
 
Kaya Malzeme Deneyleri Laboratuvar Hizmetleri
 
Kırmataş, rip-rap, üst temel, balast, agrega vb gibi amaçlar için kullanılması düşünülen kaya malzemelerin kullanılabilirliğini belirlemek için yapılan deneyler;
 
• Na2SO4 veya Mg2SO4 Don Deneyi TS 3655
• Los Angeles Aşınma Deneyi (100-500-1000 devir) TS 3694
• Don Sonu Basınç Dayanımı Deneyi
• Su emme-Özgül Ağırlık-Görünür Porozite TS 706
• Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS 699
• Petrografik Analiz (İnce kesit yöntemiyle, Kalitatif ve Kantitatif tanımlamalar)
 
 Geçirimsiz (Kil) Malzeme Deneyleri Laboratuvar Hizmetleri
 
Baraj, gölet, sedde vb gibi geçirimsiz malzeme ihtiyacı olan projelerin kil malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla kil malzemesinin fiziksel, dayanım, geçirimlilik, sıkışma yönünden özelliklerinin belirlenmesi için yapılan deneyler;  
 
• Elek Analizi (Kuru Metot)  TS 3530
• Likit Limit TS 1900-2B,3
• Plastik Limit TS 1900-2B,3
• Hidrometre Deneyi TS 1900-6A
• Standart Proktor Deneyi TS 1900-7
• Permeabilite Deneyi BS 1377
• İğne Deliği ve Dağılma Deneyleri
• Organik Madde Tayini
• Sıkıştırılmış Numunede Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) TS 1900-15
• Sıkıştırılmış Numunede Konsolidasyon Deneyi (Şişme Basıncı ve Yüzdesi Dahil) TS 1900-12
 
Geçirimli (agrega)-Yarı Geçirimli Malzeme Deneyleri Laboratuvar Hizmetleri
 
Geçirimli, filtre, agrega, alt temel, temel vb gibi amaçlar için kullanılacak doğal agrega malzemesinin fiziksel, aşınma, donma, dayanım gibi özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler;
 
• İri Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706
• İnce Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706
• İri Agregada Elek Analizi TS 3530
• İnce Agregada Elek Analizi TS 3530
• İri Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529
• İnce Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529
• Kil Topakları Tayini (Çakılda-Kumda ayrı ayrı) ASTM-C 142
 •İnce Agregada Organik Madde (%3’lük NaOH ile) (Kum ve Çakıldan her biri için) ASTM-C  40          
• No 200 den geçen % (Kumda) TS 3527